Erasmus+ Değişim Programı

Adını Rönesans düşünürü Desiderius Erasmus’tan alan Erasmus programı, Avrupa Birliği’nin yürüttüğü bir öğrenci değişim programı. Üniversite öğrencilerinin yurt dışında eğitim almalarını, yeni kültürleri tanımalarını, önemli deneyimler kazanmalarını sağlayan bir fırsat kapısı. Üniversite öğrencileri eğitimlerini yurt dışı imkânlardan yararlanarak nasıl zenginleştirmeli, bu sürece dahil olmak için nasıl bir rota çizmeli? Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Sami İşlek Erasmus programına ilişkin bilgilendirmede bulunarak kendilerine sıklıkla sorulan soruları cevaplıyor.

Erasmus süreci nedir? Erasmus+ Programı, Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus+ Projesi ifadeleri ile adlandırılan Erasmus süreci olarak adlandırılan, yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir.

Erasmus öğrenim hareketliliği nedir? Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir.

Erasmus staj hareketliliği nedir? Erasmus staj hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin başka bir ülkedeki bir işletme veya mesleki bir deneyim elde edebileceği bir üniversitede mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Erasmus Değişim Programı ile Avrupa dışındaki ülkeler ile değişim yapılabilir mi? Erasmus KA107 kapsamında ortak ülkeler başlığı altında dünyanın farklı coğrafyalarından Avrupa dışında ülkelerle iş birliği yapılabilmektedir.

Erasmus öğrenim hareketliliğinin amacı nedir? Programın amacı Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa’da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Erasmus Değişimi neler kazandırır? Erasmus Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

Erasmus değişimi çerçevesinde yurt dışında ne kadar kalabilirim? Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus İkili Anlaşması belirler. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez. Erasmus staj hareketliliği en az 2 ay en fazla 12 ay olabilir. 2 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.

Başvuru Koşulları nelerdir? Her akademik yılı için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Bununla birlikte genel esaslar,

  • Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması
  •  Mezuniyet öncesi en az 30 ECTS değerinde denkliği yapılabilecek dersin bulunması,
  • Genel not ortalaması (GNO)’nın Ön lisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması.
  • Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECTS (AKTS) kredisini takip edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir.

Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir? Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun  gidilecek ülkenin yerli dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesi istenebilir. Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim? Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca öğrencisi veya personeli olduğunuz yükseköğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

Bir akademik dönem için Erasmus öğrencisi seçildim. Erasmus hareketlilik süremi uzatabilir miyim? Üniversitemizde öğrenciler, öncelikle 1 dönem için seçilirler (Tıp Fakültesi hariç).  Ancak güz dönemi için seçilen öğrenciler, her iki kurumun onayıyla 2. dönem de bulundukları kurumda hibesiz statüde öğrenimlerine devam edebilirler.

Erasmus hibesi kaldığım süre boyunca yeterli olur mu? Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekebilir.

Erasmus öğrencisi olursam aldığım burslar/krediler kesilir mi? Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.  Yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder.

Erasmus öğrenim dönemim için kalacak yerimi kim ayarlıyor? Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma da başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Karşı kurumun Uluslararası İlişkiler Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkânları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme katkı payımı ödemem gerekir mi?  Evet. Kendi üniversitenize öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız. Ancak ders seçmezsiniz.

Gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim? Hayır. Karşı üniversite, LLP/Erasmus programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta, akademik malzemelerin temini, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.

Erasmus yabancı dil öğrenme programı mıdır? Hayır.

Gittiğim ülkenin dilini öğrenebilmek için yabancı dil kursu alabilir miyim? Eğer gidilen kurum dil kursu imkanı sağlıyorsa bu imkandan yararlanmanızı öneririz.

İkili anlaşmalar (Inter-Institutional Agreement) nasıl yapılır? Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir. İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrenci ve/veya personelin değişimi için imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. Merkez, akademik yılbaşında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda destekler. Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

Öğrenci olarak ben İkili Anlaşma (Inter-Institutional Agreement) yapabilir miyim? Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veya Uluslararası İlişkiler koordinatörleri yapar.

Kaç AKTS (ECTS) Kredilik ders almalıyım? Bir yarıyıl değişime giden öğrenci 30AKTS, 1(bir) akademik yıl değişime giden öğrenci 60 AKTS kredilik çalışma yapmak zorundadır.

Erasmus öğrenim hareketliliği süresi boyunca aldığım dersler kendi üniversitemde de tanınacak mı? Akademik tanınma, faaliyet öncesinde hazırlanan Öğrenim Anlaşması ve Ders Denklik Formuna göre Fakülte/Yüksekokul/Enstitü ve Senato kararlarıyla sağlanmaktadır. Faaliyet sırasında ders değişikliği yapılması halinde ilgili kararlar güncellenir. Faaliyet sonrası akademik tanınma için ders denklik işlemleri yapılırken Öğrenim Anlaşmaları, Denklik Formları ve gidilen kurumdan alınmış Transkript birlikte değerlendirilir. Ders denkliğinin, Öğrenim Anlaşmasında yer alan tüm krediler için yapılması esastır. Ders denkliği sırasında, aşağıda yer alan ESOGÜ Not Dönüşüm tablosuna göre gidilen kurumdan alınan notların denkliği yapılır.

Daha fazla bilgi için iro.ogu.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

Mahmut Sami İşlek,  2019 yılında Anadolu Üniversitesi, Pazarlaması Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı. Üniversitemiz Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

Dinlemek için: https://open.spotify.com/episode/3EvXj6nxSy6fJWUF507vTu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s