ESOGÜ Digital Green Projesi ile Çevre Sorunlarına Çözüm Arayacak

Üniversitemiz Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Kıvrak’ın Erasmus+ Programı Okul Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları (KA220-SCH) kapsamında Almanya, İtalya ve Çekya’dan toplam 6 ortak kurum ile yürüttüğü Digital Green projesi küresel ısınma, sera gazı etkisi ve iklim değişikliği gibi büyük çevre sorunlarına çözümler üretmeyi amaçlıyor.