Disiplinlerarası Sağlık YL Programları

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü, açılması plânlanan Disiplinlerarası Sağlık Ekonomisi, Sağlık Fiziği ve Sağlık Hukuku Yüksek Lisans programları ile yeni döneme hazır.

Sağlık Ekonomisi

Sağlık ve sağlık hizmetleri sadece tıbbi ve biyolojik yönden değil ekonomik, politik ve toplumsal boyutları ile de tüm dünyada önem kazanıyor. Özellikle son zamanlarda sağlık sektöründe giderek artan harcamalar sağlığın ekonomik boyutunu ön plana çıkarıyor. Sağlığın ve sağlık hizmetlerinin ekonomik boyutunun doğru değerlendirilebilmesi, sağlık konusundaki karar ve politikaların ekonomik analizlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde yetiştirilmiş işgücüne duyulan ihtiyaç, gerek dünya gerekse Türkiye’de giderek önemli hale geliyor.

ESOGÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında disiplinlerarası olarak açılması plânlanan Sağlık Ekonomisi Disiplinlerarası Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programları, ülkelerin kalkınma süreçlerinde önemli boyutlardan biri olan sağlık alanındaki gelişme potansiyelinin disiplinlerarası açıdan incelenerek ekonomi bilimi ile birlikte değerlendirilmesini içeriyor. Program halk sağlığı, farmakoloji, ekonomi, sayısal ve ekonomik karar verme teknikleri, klinik ve sonuç araştırmalarıyla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olan, ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez açılan Sağlık Ekonomisi Disiplinlerarası Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları; ülkemizde giderek daha yoğun şekilde eksikliği hissedilen donanımlı, sağlık ekonomisi alanına ve ihtiyacına cevap vermeye yönelik olarak sağlık ve ekonomi disiplinlerini bilimsel, bütünsel ve sistematik bakış açısıyla yorumlayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Öğrenci kabulüyle ilgili başlıca koşul; üniversitelerin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dört ve üzeri yıllık lisans bölümlerinden birinden mezuniyet şartı. Gerekli durumlarda Sağlık Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenecek Bilimsel Hazırlık Programı’na da tabii olunabiliyor.

Programların içeriğindeki dersler; Makroekonomi, Mikroekonomi, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Genel Sağlık Sigortası, Sağlık Ekonomisi Kavramı, Farmakoekonomi, Sağlık Ekonomisi İçin Modelleme, Epidemiyolojinin Sağlık Ekonomisinde Kullanımı, Sağlık Teknolojileri Değerlendirmeleri, Akılcı İlaç Kullanımı, Sağlık Kurumlarında Muhasebe, Sağlık Ekonomisi Konularında Bilimsel Literatürün İncelenmesi, Sağlık Bilişimi, Sağlık Kurumlarında Ekonomi ve Kalite Yönetimi, Ekonomik Bakış Açısı ile Sağlık Sektöründe Organizasyon, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Sağlık Hukuku.

Sağlık Fiziği

Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji ve Nükleer Tıp bölümleri tıbbın gelişmelere en açık ve teknolojik yeniliklerden en çok etkilenen bölümlerinin başında geliyor. Ülkemizde ve tüm dünyada, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan bu bölümlere olan talep giderek artıyor. Bu artış alanda istihdam edilen personel ihtiyacını da yükseltiyor.  

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans programında, radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine hâkim, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma ve zırhlama prensiplerini bilen, uygulayan ve bu konuda kişileri bilgilendiren, radyoterapi cihazlarının uygulamasının her basamağını bizzat tecrübe eden, radyasyonu ve radyasyon ölçüm cihazlarını tıbbi ve çevresel uygulamalarda güvenli olarak kullanabilen, radyobiyoloji bilen, profesyonel sağlık fizikçileri yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Sağlık Fiziği veya Medikal Fizik olarak da tanımlanan bu alan, radyasyonun tıbbi uygulama alanlarına göre radyoterapi, radyoloji, nükleer tıp fizikçisi olarak da isimlendirilen ve almış olduğu eğitim ve deneyimi belgelendiren bir iş alanı. Medikal fizikçiler farklı alanlarda çalışabilmekle birlikte temelde “Radyasyon Onkolojisi, Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyondan Korunma ve İyonize Olmayan Işınlar” alanlarında görev alıyor. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı bünyesinde açılan “Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı”, mevcut durum ve ihtiyaç doğrultusunda eğitim, araştırma ve alanda uygulama basamaklarını içine alarak bu konuda yetkin “Sağlık Fiziği Bilim Uzmanı” yetiştirmeyi amaçlıyor. Mezunlar gerek kamu kurumlarında (Sağlık Bakanlığı, Üniversite vs.) gerekse özel sektörde ve araştırma merkezlerinde görev alabiliyor. Bununla birlikte her Radyasyon Onkolojisi kliniğinde en az bir medikal fizik uzmanı çalıştırılması zorunluluğuna karşın ülkemizde bulunan yaklaşık 400 medikal fizikçi sayısının ülke ihtiyaçlarını karşılamaması programa duyulan gereksinimi gözler önüne seriyor.

Sağlık Hukuku

Günümüzde ileri sağlık uygulamaları, teknolojik ve ekonomik gelişmeler hekimleri, diğer sağlık profesyonellerini, sağlık kurumları yöneticilerini, hastaları ve hasta yakınları ilgilendiren hukuki ve etik sorunları gündeme getiriyor. Bu gelişmeler tıp alanında olduğu kadar, hukuki alanlara da farklı biçimlerde yansıyor.

Sağlık hukuku alanında ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok yeni hukuki düzenleme yapılması, mevcut düzenlemelerin ihtiyaçlara bağlı olarak revize edilerek güncelleştirilmesi ve sağlık hukukuna ilişkin alanın hukuk mevzuatı içinde giderek artan bir yer edinmesi, bu alanın tüm yönleriyle incelenmesini zorunlu hale getiriyor. Sağlık hukuku kendine özgü doktrini, terminolojisi ve uygulaması ile uzmanlaşmayı gerektiren bir alan olarak kabul ediliyor.

Dinamik bir alan olan hukuk açısından bilimsel çalışmalar yapmak ve güncelliğini her zaman koruyacak olan alanlarda uzmanlaşmak büyük bir değer taşıyor. Sağlık hizmetlerinin, tıbbi uygulamaların, sağlık cihaz ve malzemelerinin temininin, sağlık turizminin günümüzde küresel bir boyut kazandığı dikkate alındığında, alandan kaynaklanan uyuşmazlıkların da giderek ön plana çıkması kaçınılmaz. Alandan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak uygulayıcılarının uzmanlık kazanması, sağlık hizmet sunucularının ve sağlık uygulayıcılarının da kendilerini koruması, hizmet alanların gönencinin yükseltilmesi,  hak ve sorumluluk alanlarının sınırlarının çizilebilmesi bakımından alanın bütünsel bir yaklaşımla incelenmesi Sağlık Hukuku Yüksek Lisans programının temel amacı.

Tezli ya da tezsiz olarak yapılabilen Sağlık Hukuku Yüksek Lisans programları sadece hukuk uygulayıcılarına ilişkin olarak değil, başta tıp ve hekimler olmak üzere sektörde faaliyet gösteren diş hekimi ve eczacılara yönelik müfredatı da kapsıyor; disiplinlerarası bir alan olarak altyapısı ve birikimiyle nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine önemli katkı sunuyor.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s